Prekonference - paralelní program 


Pro deklarované zaměření konference s důrazem na vzdělávání učitelů jsme se rozhodli uvést hlavní konferenci dvoudenní prekonferencí, která by tak mohla adekvátně reagovat na současné potřeby učitelské praxe v oblasti práce s nadanými a talentovanými žáky ve středoevropském regionu. Z tohoto důvodu jsme vybrali excelentní přednášející z Evopy i ze Zámoří, kteří by dokázali věcně a prakticky uchopit problematiku práce s nadaným žákem, a to jak ve formě integrované tak segregované. Účastníci prekonference tak budou mít unikátní příležitost porovnat jednotlivé výukové přístupy, které se realizují v různých formách uspořádání, ale také v různých státech za různých výchozích podmínek. Program prekonference si vzal jako hlavní téma problematiku obohacování, kterou představí odborníci na slovo vzatí - Prof. Dr. Joseph Renzulli a Prof. Dr. Sally Reisová z USA a jako další stěžejní téma problematiku podvýkonu u nadaných žáků, kterou bude prezentovat Prof. Dianne Montgomerry, PhD. z Velké Británie. Jako další klíčová témata budou prezentovány vhodné přístupy ke vzdělávání nadaných žáků ve formě segregované (12 let výuky ve speciálních třídách pro nadané bude prezentovat PhDr. Jana Jurášková ze Slovenska) a mnohaleté zkušenosti s výukou nadaných v inkluzivním britském školském systému uvede Ms. Johanna Raffan (VB).


 

Nástin programu

Úterý - 16. září 2008    
1. programový modul  
Prof. Dr. Joseph Renzulli and prof. Dr. Sally Reisová, Univerzita v Connecticutu    Celoškolský model obohacování a přehledný plán pro rozvoj nadání a talentu u dětí a mládeže s vysokým potenciálem 
2. programový modul    
PhDr. Jana Jurášková, PhD.   Výukové přístupy k nadaným a talentovaným žákům v segregovaném výukovém prostředí (ve speciálních třídách/skupinách pro nadané žáky)

Středa - 17. září 2008

   
1. programový modul    
Prof. Dr. Joseph Renzulli and prof. Dr. Sally Reisová, Univerzita v Connecticutu    Celoškolský model obohacování a přehledný plán pro rozvoj nadání a talentu u dětí a mládeže s vysokým potenciálem
2. programový modul    
Ms. Johanna Raffan   Výukový obsah pro nadané a talentované studenty v inkluzivním školním prostředí 
Prof. Dr. Diane Montgomery, PhD.   Řešení podvýkonnosti u nadaných a talentovaných studentů 
© 2007 THE CENTRE OF GIFTEDNESS All rights reserved
webProgress, s.r.o.