Prekonference

 

Předkonferenční workshopy přinášejí příležitost pro ty z vás, kteří chtějí rozšířit své vědomosti v oblasti vzdělávání nadaných ve své výukové praxi nebo každodenní práci s dětmi. Sestavili jsme pro vás program s vybranými renomovanými odborníky v oblasti, kteří vás mohou seznámit s celou řadou současných problémů, jenž se v problematice vzdělávání nadaných žáků řeší - a to v různých výukových podmínkách -ať již v prostředí plně inkluzivním nebo v režimu speciálního vzdělávání.

 

Hlavní důraz je tedy kladen na vzdělávání mimořádně nadaných žáků. Všechny předkonferenční semináře tedy pokrývají tuto oblast. To je důvod, proč na těchto seminářích očekáváme především učitele a další pedagogické pracovníky. Workshopy jsou seřazeny do dvou jednodenních modulů, každý účastník tedy může vystřídat veětšinu nabízených programových sekcí.

 

Linie A

16. září 2008 

Prof. Dr. Joseph Renzulli a prof. Dr. Sally Reisová, Universita v Connecticutu - Celoškolský model obohacování a přehledný plán pro rozvoj nadání a talentu u dětí a mládeže s vysokým potenciálem 

17. září 2008 

ráno - Johanna Raffan - Výukový obsah pro nadané a talentované studenty v inkluzivním školním prostředí 

odpoledne - Prof. Diane Montgomery, PhD. - Řešení podvýkonnosti u nadaných a talentovaných studentů

Linie B

16. září 2008 

PhDr. Jana Jurášková, PhD. - Výukové přístupy k nadaným a talentovaným žákům v segregovaném výukovém prostředí (ve speciálních třídách/skupinách pro nadané žáky)

17. září 2008 

Prof. Dr. Joseph Renzulli and prof. Dr. Sally Reis, University of Connecticut - Celoškolský model obohacování a přehledný plán pro rozvoj nadání a talentu u dětí a mládeže s vysokým potenciálem

 

Pro detailní informace přejděte na tuto stránku.

© 2007 THE CENTRE OF GIFTEDNESS All rights reserved
webProgress, s.r.o.