Vážení kolegové a přátelé,

 

Je mou milou povinností pozvat vás k účasti na 11. mezinárodní konferenci Evropské rady pro vysoké schopnosti 2008 (ECHA 2008). Tato konference je organizována Centrem nadání ve spolupráci s evropským vedením společnosti Evropská rada pro vysoké schopnosti (ECHA), Národním institutem dětí a mládeže MŠMT. Mediálním partnerem konference je nakladatelství Portál. Konference se bude konat v Praze - hlavním městě a také hlavním konferenčním sídle České republiky.

 

Mezi stěžejní záměry této mezinárodní konference patří prezentovat důležité vědecké závěry a napomáhat mezinárodní výměně odborných zkušeností a výstupů z teorie i praxe práce s nadanými žáky a dětmi. Jako hlavní řečníky a pozvané odborníky vybral organizační výbor ECHA 2008 světově renomované výzkumníky a pedagogy. Všichni pozvaní odborníci a pořadatelé reprezentují oblast psychologie a pedagogiky, která se vztahuje k problematice podpory nadaných dětí. Tito lidé přijedou nejen z různých míst Evropy, ale také ze zámoří. Kromě hlavní konference, tématických přednášek v sekcích a interaktivních posterových prezentací představujeme v Praze zcela nový formát, který, jak doufáme, bude podněcovat diskuze během setkání. Tématické debaty se budou zaměřovat na témata, která jsou důležitá a zajímavá pro nás všechny - psychology, učitele a rodiče. Debaty se budou konat jednou denně v určený čas a budou se jich účastnit odborníci v dané oblasti. Rádi bychom uvedli tuto třídenní konferenci dvoudenními předkonferenčními dílnami, které, jak doufáme, přilákají především učitele, kteří jsou zainteresováni v problematice vzdělávání nadaných v regionu Střední Evropy a tedy i v našem státě.

 

Cíle 11. mezinárodní ECHA konference 2008

Cílem konference je spojit dohromady mezinárodně uznávané odborníky z celého světa, aby tak bylo možno se podělit o poznatky a zkušenosti ve vzdělávání nadaných. Konference představí čelní odborníky v oblasti vzdělávání nadaných. Předpokládá se, že předkonferenční dílny, vzdělávací a kulturní exkurze a jiné společenské a odborné aktivity spojené s odborným programem ECHA 2008 poskytnou účastníkům množství příležitostí k profesionálnímu růstu a výměně zajímavých zkušeností ve vzdělávání nadaných dětí po celém světě. (Oficiálním jazykem konference bude angličtina, pro předkonferenční dílny také čeština a slovenština.)

 

Jitka Fořtíková

předsedkyně  ECHA konference 2008

 

© 2007 THE CENTRE OF GIFTEDNESS All rights reserved
webProgress, s.r.o.